Życie to wszystko co mam :
Blog > Komentarze do wpisu

Popper i tolerancja

Wspomniałam w poprzednim wpisie o Popperze – guru wielu znanych ludzi. Nie ma przypadków.

W swoim dziele (ewangelii demokracji) „Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie” pisał m.in. o tolerancji.

Akurat dzisiaj 16 listopada obchodzony będzie na ¶wiecie

Międzynarodowy Dzień Tolerancji.

Tolerancja (tolerare) tłumaczona jest jako „cierpliwie znosić” lub „przecierpieć”, czyli polega na respektowaniu cudzych pogl±dów lub zachowań, chociaż się z nimi nie zgadzamy.

W historii zawsze ciemny lud musiał być tolerancyjny wobec dewiacji rz±dz±cych, polityków, kleru, czy innych wpływowych osób.

Karl Raimund Popper był zwolennikiem tolerancji, ale twierdził, że „nieograniczona tolerancja musi prowadzić do zaniku tolerancji”. Taki paradoks.

"Jestem zdecydowanie za tolerancj±, lecz przeciw tolerowaniu nietolerancji, przemocy, okrucieństwa." Należy więc być tolerancyjnym tylko i wył±cznie wobec postaw i zachowań, które nie stwarzaj± zagrożenia dla innych. No i oczywi¶cie tolerancja jest możliwa tylko w społeczeństwie otwartym.

Popper inspirował się pogl±dami Kanta. Immanuel Kant m.in. twierdził, że „Tolerancja musi być nietolerancyjna wobec nietolerancji.”

John Locke (1632-1704), brytyjski filozof liberalny, również był inspiracj± dla Poppera.

Locke w 1689 r. opublikował esej „Listy o tolerancji”, akurat po tzw. Chwalebnej Rewolucji (1688 r.). Na jego pogl±dy miała wpływ sytuacja polityczna, w której żył, czyli religijne spory między katolikami a anglikanami, wojna domowa, przywrócenie monarchii, spiski arystokratów, kłótnie pomiędzy stronnictwami politycznymi. Wcze¶niej tolerancja nie była żadn± warto¶ci± lecz postaw±, któr± przyjmowano ze względów społecznych. To takie „przymykanie oczu” na złe zachowania dla „¶więtego spokoju”.

Locke uważał, że tolerancja to cnota nowoczesnego społeczeństwa i ni± powinni się kierować ludzie w relacjach między sob±, a religia jest prywatn± spraw± każdego człowieka. Państwo nie powinno się wtr±cać do ko¶cioła i odwrotnie.

Tolerowanie zła, którego nie da się unikn±ć, jest samo w sobie zawsze złe.

Czy stawianie granic tolerancji jest jeszcze tolerancj±?

W takim razie ja nie jestem tolerancyjna, bo nie zgadzam się na tortury, nie zgadzam się na strzelanie do ludzi, nie zgadzam się na wojny. Wyobrażam sobie, że wszyscy żołnierze wracaj± do swoich domów.

Kiedy¶ czytałam wywiad z aktorem – gejem, który mówił, że czuje obrzydzenie gdy ma się całować z kobiet±. Toleruję go, ale nie ogl±dam żadnych filmów z jego udziałem i tracę ogl±danie jak ¶wietnie udaje.

 "Gdy ustaje tolerancja dla tolerancji, nastaje tolerancja dla przemocy." - Tadeusz Kotarbiński

Kto mieczem wojuje, od miecza ginie. Nie ma tolerowania wojen w słusznej sprawie. Zło zawsze jest złem.

Hasło „tolerancja” stało się wymuszaniem akceptacji, nawet dla złych działań.

 

Ciekawe jak będzie obchodzony dzisiejszy dzień.poniedziałek, 16 listopada 2015, bajka107

Polecane wpisy

  • Artefakty

    Rano w drodze do ¶mietnika minęłam małżeństwo emerytów. Ona przygl±dała mi się, więc ja jej też. Była podobna do mojej babci, która nie żyje już 25 lat. Umalowa

  • Stopy

    W tym tygodniu były dwa pogrzeby znanych ludzi. Znanych na moim osiedlu. Jedna osoba to listonosz. Nie doczekał emerytury, chorował krótko. Druga osoba to pani,

  • Zabawa wstęg±

    Nie trzeba kupować drogich zabawek, żeby ¶wietnie się bawić z dzieckiem. Wystarczy kawałek kolorowego papieru, który trzeba sprytnie skleić. Powstanie wstęga Mö

TrackBack
TrackBack URL wpisu:
bajka107@gazeta.pl